Nieuwe ketenregeling in de agrarische sector?

Om te voorkomen dat een werknemer in vaste dienst komt, moet er na 3 tijdelijke contracten (binnen 2 jaar) een onderbreking zijn van meer dan 6 maanden (minimaal 6 maanden en 1 dag) voordat de werknemer opnieuw in dienst mag komen. Deze periode van 6 maanden is voor een agrarisch bedrijf, door de seizoensinvloeden vaak ondoenlijk. De teelt en de oogst kunnen immers niet wachten.

Diverse organisaties hebben overleg gevoerd  voor een versoepeling van deze regels voor specifieke functies en hebben hiervoor toestemming gevraagd aan minister Asscher.  Hij heeft  zijn toestemming inmiddels gegeven waardoor in de nieuwe cao’s in de agrarische sector een flexibelere ketenbepaling kan worden afgesproken.

Zoals het er nu naar uitziet zal in de functies in loonklasse B, na maximaal 3 contracten in 9 maanden een onderbreking van 3 maanden voldoende zijn om de keten te onderbreken.
Maar zolang er geen nieuwe cao is: gelden de stengere, wettelijke regels voor de ketenbepaling nog. Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen.

Recommended Posts