Skip to content

Subsidies

De gulden stelregel bij de aanvraag van subsidie luidt: Vraag geen subsidie aan om de subsidie zelf, maar vraag deze aan omdat u meent dat het voor de verdere ontwikkeling van uw bedrijf van belang is. Subsidies zijn gebaseerd op wetgeving. Maar wetten veranderen voortdurend en daarmee dus ook subsidieregelingen. Onze specialisten helpen u het juiste subsidiepad te bewandelen.

Wanneer komt u voor subsidie in aanmerking?

Hoewel deze vraag moeilijk is te beantwoorden, zijn er wel enkele indicaties te geven:

  • Hebt u een productiebedrijf dat regelmatig nieuwe producten of productiemethoden ontwikkelt?
  • Bent u van plan nieuw personeel via UWV WERKbedrijf aan te trekken?
  • Hebt u plannen om samen met een in een ander EG-land gevestigd bedrijf onderzoek te gaan doen?
  • Bent u van plan met een in het voormalig Oost-Europa gevestigd bedrijf te gaan samenwerken?
  • Wilt u de milieuoverlast beperken of het energieverbruik verminderen en is daarvoor een onderzoek of een investering vereist?