Termijnen jaarrekening gewijzigd

De jaarrekening dient in beginsel (ongewijzigd) te worden opgemaakt binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar. De termijn voor uitstel van opmaken van de jaarrekening wordt van zes naar vijf maanden teruggebracht. Daardoor geldt hetzelfde voor de maximale termijn waarbinnen de jaarrekening bij de KvK moet worden gedeponeerd. Deze termijn gaat van dertien naar twaalf maanden na afloop van het boekjaar.

Sinds 1 oktober 2012 – de inwerkingtreding van de wetgeving van de Flex-bv – wordt voor bv’s waarvan de directeur tevens enig aandeelhouder is de jaarrekening geacht te zijn vastgesteld zodra deze wordt ondertekend door de directeur. Na vaststelling moet binnen acht dagen worden gedeponeerd. Dat had in die situaties tot op heden het gevolg dat de jaarrekening over het vorige jaar uiterlijk op 8 december moet zijn gedeponeerd (binnen 5 maanden opmaken, maximaal zes maanden uitstel van opmaken plus acht dagen om te publiceren). De termijn voor uitstel van opmaken van de jaarrekening is nu vijf maanden. Daardoor dient de jaarrekening in deze situaties uiterlijk te zijn gedeponeerd op 8 november na afloop van het boekjaar.

Recommended Posts