Milieuvriendelijke voertuigen komen voor investeringsaftrek in aanmerking als zij niet eerder in gebruik zijn genomen.

Aan dit criterium wordt ook voldaan als het voertuig is aangeschaft binnen 6 maanden na de eerste ingebruikname of als er ten hoogste 6.000 kilometer met het voertuig is gereden. Dit volgt uit een nieuw besluit over de investeringsaftrek. Een andere versoepeling is de mogelijke investeringsaftrek voor de voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die nog niet op de Milieu- of Energielijst staan. Ook kan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) nog worden verkregen als verzuimd is hier bij de aangifte voor te kiezen.

Recommended Posts