De bosbouwvrijstelling is tamelijk onbekend. De vrijstelling werkt voor iedere ondernemer met bos, maar dat is al snel het geval (bijvoorbeeld een rij bomen langs de oprijlaan bij uw bedrijfspand). Wat heeft de Hoge Raad nu beslist?

Wie kan profiteren van de vrijstelling?

Bosbouwvrijstelling. We kennen in Nederland al heel lang een fiscale bosbouwvrijstelling. Bedoeld om het Nederlandse bos te beschermen en te steunen. Door de vrijstelling zijn de bosopbrengsten belastingvrij in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Denk aan hout, subsidies en jachtpacht. Ook een bij verkoop behaalde winst is belastingvrij. Voorwaarde hierbij is wel dat het bos intact blijft. De vrijstelling werkt voor iedere ondernemer met bos (maar dat is al snel het geval en dat biedt dus enorme mogelijkheden). Ook bosbouw als neventak is belastingvrij.

Onbelaste winst. Als u uw onderneming beëindigt, moet u met de fiscus afrekenen over de waarde van uw onroerende zaken. In grote lijnen houdt de afrekening in dat het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde ‘winst’ is. Hoe meer winst u onder een vrijstelling kunt brengen, hoe meer winst is vrijgesteld van belastingheffing.

Handig om te weten. Een vaak onbekende vrijstelling die u in stelling kunt brengen, is de bosbouwvrijstelling. U moet namelijk weten dat u als ondernemer al snel een ‘bos’ bezit. Een rij bomen (langs de oprijlaan bij uw kantoorvilla, boerderij of bedrijfspand) of erfbeplanting is een ‘bos’ waarop de bosbouwvrijstelling van toepassing is. En dan valt alle winst onder de bosbouwvrijstelling.

Tip. Als u voorziet dat u op termijn uw onderneming gaat beëindigen, kunt u nu al voorsorteren om straks minder belasting te betalen. Wat dacht u ervan om uw bedrijfs(pand)perceel groener te maken en bomen te planten? Nu investeren en straks de grondopbrengst fiscaal onbelast oogsten via de bouwbouwvrijstelling.

Hoge Raad. Recentelijk besliste de Hoge Raad, 06.12.2013 ( HR:2013:1437 ), dat ook de verkoop van snijgroen belastingvrij is. Het gaat daarbij om takken van fraaie boomsoorten, zoals de kronkelwilg, waarvan het snoeiafval of de afgesneden takken jaarlijks worden geoogst en verkocht. Nu heel actueel bijv. als paastakken. Zorg dat de bomen (opgaande hout) intact blijven en na kap of bij uitval (storm of ouderdom) worden herplant.

Disclaimer:
Dit aanbod is op basis van de huidige regelgeving en na klantacceptatie. Veranderingen voorbehouden.  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Wat bij winst, wat bij verlies?

Winst. Als de bosbouwvrijstelling geldt, dan is de ‘winst uit het bosbedrijf’ – hetgeen dus een ruim begrip is – mooi vrijgesteld van belasting.

Verliezen. Verliezen en kosten zijn helaas fiscaal niet aftrekbaar. Stel, u moet bijv. na enkele jaren arbeidskrachten inhuren om de bomen te rooien of te planten, dan zijn die kosten niet aftrekbaar. U investeert dan in nieuwe bedrijfsmiddelen en nieuwe bomen. U kunt dan de bedrijfsmiddelen op uw balans zetten maar er niet op afschrijven.

Fiscaal gunstig. Dit fiscale systeem is gunstig als de opbrengsten de kosten overtreffen, maar ongunstig in de omgekeerde situatie: dat de kosten de opbrengsten overtreffen.

Geen nood. Voorziet u dat de kosten structureel de opbrengsten zullen overtreffen? Geen nood, u kunt dan aan de fiscus vragen de bosbouwvrijstelling niet toe te passen zodat kosten en verliezen wel aftrekbaar zijn. U zit wel 10 jaar aan uw keuze vast. Houd hier dus rekening mee als u hoge kosten moet gaan maken. Doe dus aan fiscale bosbouwvrijstellingplanning. Staat de fiscus uw verzoek toe, dan geldt vanaf dat moment de bosbouwvrijstelling niet meer.

U bezit als ondernemer al snel een ‘bos’. De waardestijging van een fiscaal aangelegd ‘bos’ inclusief ondergrond is vrijgesteld. Overweeg een deel van uw bedrijfspandperceel hierop in te richten. Plus dat de opbrengsten belastingvrij zijn: verkoop van snijgroen, enz. Zorg wel dat het opgaande hout in stand blijft!

Gerelateerde documenten

BT 19.05.03 [Weblink]
Rechtspraak Hoge Raad, 06.12.2013, HR:2013:1437

BT 19.05.03 [Weblink]
Wetgeving bosbouwvrijstelling

BT 19.05.03 [Weblink]
Belastingdienst over bosbouwvrijstelling

Recommended Posts