Per 1 juli zal er in het arbeidsrecht een aantal belangrijke wijzigingen worden ingevoerd:

  • Een werknemer moet uiterlijk 1 maand voor het einde van zijn tijdelijke contract horen of deze wel of niet wordt verlengd. Dit moet schriftelijk.
  • In contracten van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden afgesproken.
  • In tijdelijke contracten mag geen concurrentiebeding worden afgesproken, alleen in bijzondere situaties is hierop een uitzondering mogelijk.

In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, die naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli a.s. in zal gaan, worden grote wijzigingen in bijvoorbeeld het ontslagrecht, de ontslagvergoeding, de duur van de WW uitkering, de verplichtingen van werknemers in de WW en het arbeidsrecht doorgevoerd. Omdat dit in meerdere fases zal gebeuren informeren wij u nu over de belangrijkste wijzigingen per 1 juli a.s.

Een werknemer moet uiterlijk 1 maand voor het einde van zijn tijdelijke contract horen of deze wel of niet wordt verlengd.

Dit moet schriftelijk. Een werkgever moet voor contracten van 6 maanden of langer straks een maand van tevoren schriftelijk (per e-mail) aankondigen of dit contract verlengd wordt en onder welke voorwaarden er verlenging plaatsvindt. Bij niet of niet tijdig aanzeggen is een boete verschuldigd die maximaal oploopt tot een maandsalaris (de overeenkomst eindigt overigens wel). Hieronder vallen ook oproepcontracten of ‘min-max’ contracten. De regeling geldt voor contracten die aflopen op of na 1 augustus 2014. Zeg deze dus tijdig op of verleng ze. Wij hebben hier voorbeeldbrieven van, vraag er naar. Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten kunt u een extra bepaling opnemen, om dit meteen wettelijk af te dichten.

In contracten van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden afgesproken.

Krijgt een werknemer een contract van een halfjaar of korter, dan mag hier straks geen proeftijd meer in staan. Dit mag ook niet meer als dit in de (bestaande) CAO is toegestaan. De nieuwe wet is bepalend. U kunt dit oplossen door het 1e contract 7 maanden te laten duren, of een heel kort contract van bijvoorbeeld 6 weken aan te gaan.

In tijdelijk contracten mag geen concurrentiebeding worden afgesproken, alleen in bijzondere situaties is hierop een uitzondering mogelijk.

Een concurrentiebeding mag niet meer in een tijdelijk contract worden afgesproken, tenzij de werkgever bijzondere bedrijfsbelangen heeft. Dit moet dan ook expliciet worden geformuleerd in het contract. Bij het aangaan van een vast contract mag dit overigens nog wel worden afgesproken.

Als u voornemens bent een contract met een werknemer aan te gaan, hetzij een nieuw, hetzij een verlenging, dan doet u er goed aan uw huidige model arbeidsovereenkomst te laten beoordelen.
Wij helpen u hier graag bij.

Recommended Posts