Als u een aangifte loonheffingen niet op tijd betaalt krijgt u van de belastingdienst een betalingsherinnering. De boete voor te laat of niet volledig betalen bedraagt echter bijna meteen al 3% van het aangifte bedrag, met een minimum van € 50,00. Er is een coulance termijn van 7 dagen, mits uw vorige betaling tijdig en volledig bij de belastingdienst binnen was. Als u ondanks de herinnering niet betaalt, ontvangt u vrij snel daarna een aanmaning om de belasting alsnog binnen 14 dagen te betalen. Een boete kan dan oplopen tot € 4.920.

Geeft u ook aan een aanmaning geen gehoor, dan krijgt u een dwangbevel. Het dwangbevel moet u binnen 2 dagen betalen. Doet u dat niet dan kan er beslag worden gelegd op zaken van uw onderneming of zelfs op privézaken. Uiteindelijk kan de belastingdienst overgaan tot verkoop van deze zaken om het geld binnen te krijgen.

Bij fraude kan vanaf 2014 het (gedeeltelijk) niet of niet op tijd betalen worden gezien als een misdrijf. U kunt dan in plaats van een vergrijpboete een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar krijgen.

Tip!

Kunt u niet op tijd betalen, probeer dan ruim vóór de uiterste betaaldatum met de belastingdienst een betalingsregeling te treffen.

Recommended Posts