Sinds 1 januari 2014 is het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of het te laat betalen van de verschuldigde btw een strafbaar feit. De sanctie is een geldboete of gevangenisstraf. Vóór 1 januari 2014 gold dit alleen voor het opzettelijk niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig doen van een aangifte. De strafvervolging kan echter vervallen zodra uw cliënt alsnog een juiste en volledige aangifte doet. Deze herstelmogelijkheid heeft uw cliënt niet voor het niet of te laat betalen van de verschuldigde btw. Het strafbaar feit blijft bestaan ook als uw cliënt later alsnog het juiste bedrag betaalt.

Tip

De praktijk van eerst een nihilaangifte indienen en later een volledige aangifte is sinds 1 januari 2014 dus sterk af te raden. Het gebruik van de nihilaangifte is te risicovol geworden, omdat de herstelmogelijkheid ontbreekt – of u nu kwaadwillend of goedwillend bent! Alleen als u zeker weet dat uw cliënt btw terugkrijgt, loopt hij geen risico op een boete of erger.

Overigens blijft strafvervolging ook achterwege als u namens uw cliënt tijdig (vóór de wettelijke betalingstermijn) om uitstel van betaling verzocht. Dat is ook het geval als u namens uw cliënt tijdig (direct nadat bleek dat niet kon worden betaald) bij de Ontvanger schriftelijk mededeling deed van betalingsonmacht.

Commentaar

Het indienen van een tijdige nihilaangifte wordt nog wel eens gebruikt als nog niet alle gegevens beschikbaar zijn voor een volledige aangifte. Zodra die gegevens er wel zijn, wordt alsnog de juiste en volledige aangifte ingediend. Door het indienen van de nihilaangifte wordt dan in ieder geval tijdig aangifte gedaan. Tot 1 januari 2014 had dit geen nadelige gevolgen. Na 1 januari heeft dit een geldboete of (in het ergste geval) een gevangenisstraf tot gevolg. De nihilaangifte wordt immers bewust ingediend. Op dat moment wordt dus ook bewust geen btw betaald, terwijl die btw bij een correcte aangifte wel verschuldigd is.

Recommended Posts