In de praktijk is het vaak niet duidelijk of een stagiair is verzekerd. Alle stagiaires zijn verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Als de werkgever meer betaald dan alleen een onkostenvergoeding, dan moet de werkgever bijdrage zorgverzekeringswet (7,5%) afdragen over de hoogte van de betaling. Voor een werknemer die een vergoeding krijgt die om en nabij het wettelijk minimumloon ligt moeten alle sociale lasten worden afgedragen zoals premie WW en premie WAO, een stagiair wordt dan als gewone werknemer gezien. Als een werknemer ouder is dan 18 jaar dan is hij zelf verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een ziektekostenverzekeraar.

Tot slot is de werkgever aansprakelijk voor letsel en schade die werknemers binnen het bedrijf bij het uitvoeren van hun werk ondervinden of veroorzaken. Raadzaam is dus om goed te checken of in de verzekeringspolis ook stagiaires zijn meeverzekerd.

Recommended Posts