In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2014. Vlak na het uitbrengen van de nieuwsbrief heeft het kabinet besloten de maatregelen niet per 1 juli in te laten gaan maar per 1 januari 2015.

Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015:

  • Een tijdelijk contract van 6 maanden of langer moet u uiterlijk 1 maand voor het einde schriftelijk verlengen of opzeggen, anders bent u een boete verschuldigd (maximaal één maandsalaris).
  • In een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag u geen proeftijd meer opnemen.
  • In een tijdelijk contract mag geen concurrentiebeding meer opgenomen worden, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. In een vast contract mag dit wel.

Belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2015:

  • U mag nog maar 3 tijdelijke contracten in twee jaar geven in plaats van  in drie jaar.
  • Na een dienstverband van 2 jaar, of meer,  bent u verplicht een transitievergoeding  (ontslagvergoeding)  te betalen.
  • Er komt een wettelijke plicht om uw werknemer scholing aan te bieden voor het  vervullen van zijn functie en voor een nieuwe functie indien zijn huidige functie komt te vervallen. Dit om de positie van uw werknemer op de arbeidsmarkt te versterken.

Voor het invoeren van deze maatregelen zijn meerdere praktische oplossingen. Laat u adviseren bij het aangaan of het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers.

Recommended Posts