CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin hebben werkgevers en werknemers van een bepaalde sector of bedrijf samen afspraken gemaakt over de hoogte van het salaris, het aantal vakantiedagen, loondoorbetaling tijdens ziekte en bijvoorbeeld het aantal uur wat per week gewerkt dient te worden. In Nederland zijn ongeveer 200 bedrijfstak cao’s met een grote diversiteit aan afspraken.

In de meeste cao’s is bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen 25 per jaar, maar dat is niet altijd zo. Een 40-urige of 38-urige werkweek is ook niet vanzelfsprekend. Dit kan ook 37 uur of 36 uur per week zijn. De vakantietoeslag is meestal 8% maar in de cao voor de open teelten is dit 8,25% terwijl dit in de cao voor de tuinzaadbedrijven 8,33% is. U bent verplicht een bedrijfstak cao toe te passen als u als werkgever aangesloten bent van een werkgeversorganisatie die de cao is overeengekomen met een werknemersorganisatie, of als de minister voor sociale zaken die cao algemeen verbindend heeft verklaard voor de hele bedrijfstak. Dit is ter voorkoming van concurrentievervalsing. Vaak weet u zelf wel of u verplicht bent een cao toe te passen, maar vraag dit bij twijfel altijd even na.

Recommended Posts