BTW voordeel voor particulier op aanschaf zonnepanelen!

Duurzame energie is een belangrijk en veelbesproken onderwerp in onze samenleving. Investeringen op dit gebied worden door de overheid dan ook veelvuldig gestimuleerd. Vaak leveren investeringsstimuleringen voordelen op voor ondernemers, maar nu kunt u als particulier aanspraak maken op een BTW voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen.

Overweegt u zonnepanelen aan te schaffen of hebt u deze na  20 juni 2013 aangeschaft en wilt u als particulier in aanmerking komen voor het btw voordeel, dan dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen

Voorwaarden teruggaaf BTW op zonnepanelen:

 • U bent een particuliere afnemer;
 • U heeft de zonnepanelen gekocht en kunt dit met uw betalingsbewijs (factuur) aantonen;
 • De zonnepanelen zijn geïnstalleerd op of bij woning;
 • U levert de opgewekte zonne-energie (deels) terug aan het elektriciteitsnet;
 • De installatie is opgeleverd of in gebruik genomen na 20 juni 2013.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u zelf de btw teruggaaf bij de Belastingdienst regelen of u kunt dit uitbesteden aan ons kantoor door contact met ons op te nemen.

De juiste formulieren en gegevens moeten worden ingediend bij de Belastingdienst. Onze specialisten kunnen u dit werk uit handen nemen. Wij kunnen voor u alle noodzakelijke administratieve handelingen verrichten tegen een vergoeding van € 195,- exclusief € 40,95 omzetbelasting, welke wij eveneens voor u terugvragen.

Wat doen wij voor genoemde prijs:

 • Aanvraag BTW nummer.
 • Aangifte BTW biljetten over het jaar dat u de installatie hebt gekocht.
 • Aanvraag BTW ontheffing voor het volgende jaar.
 • Invullen formulier administratieve ontheffing over het eerste jaar (mits van toepassing).
 • Een kopie verstrekken aan de belastingdienst van de factuur als daarom gevraagd wordt.

Wat vragen wij van u:

 • Kopie identiteitsbewijs met uw BSN (burgerservice nummer, voorheen Sofi nr).
 • Opgaaf van de capaciteit van de zonnepanelen met een bewijsstuk.
 • Een (kopie) factuur waarop de btw staat en van het betaalbewijs.
 • De originele factuur en het betaalbewijs dient u wettelijk 7 jaar te bewaren.
 • Tekenen van een opdrachtbevestiging.
 • Directe betaling contant of via een niet intrekbare machtiging.
 • Vanaf het jaar dat de ontheffing geldt mag u geen BTW in rekening brengen, doet u dat toch dan dient gewoon aangifte gedaan te worden. Dat valt onder meerwerk.
 •  

Wilt u meer hierover weten? Dan kunt u  contact opnemen met een van onze specialisten 0227-504050 of mail ons: mail@silvos.nl.

Disclaimer:
Dit aanbod is op basis van de huidige regelgeving en na klantacceptatie. Veranderingen voorbehouden.  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Recommended Posts