22 miljoen subsidie: duurzaam inzetbaarheid werknemers en proces optimalisatie

Vloeit uw resultaat en rendement weg? Is er kans op efficiencyverbetering in uw processen? Bent u op zoek naar meer effectiviteit in uw onderneming en duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Benut dan deze subsidie regeling.

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen of doelstelling te behalen zijn:

 •  Bedrijfs-of organisatiescan
 •  Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 •  Gezond en veilig werken
 •  Leercultuur voor werknemers
 •  Aanpassen organisatie van het werk
 •  Interne en externe mobiliteit
 •  Flexibele werkcultuur
 •  Arbeidstijdenmanagement

Interessant is het aanpassen van de organisatie; herinrichten van verantwoordelijkheden en werkwijzen samen met de medewerkers, bijvoorbeeld om de efficiëntie te verbeteren, projectmatig werken in te voeren, optimaliseren van processen, een kwaliteitsverbetering, etc.

Deze aanpassingen dragen bij aan een duurzamere inzetbaarheid van uw werknemers, proces optimalisatie dus ook rendementsverbeteringen.

Dit zijn thema’s waar Silvis & Vos samenwerkt met een projectmanager/adviseur welke hierin gespecialiseerd is en over ruime ervaring beschikt. Deze adviseur voldoet aan de gestelde criteria. Als u contact met ons kantoor opneemt brengen we u in contact met betreffende adviseur.

Betreffende adviseur verricht kosteloos een aanvraagonderzoek en begeleidt u bij het indienen.

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

 • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.

Hoogte subsidie

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal € 22.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten.
Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Aanvraagperiode

Op 15 oktober 2014 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met 7 november 2014, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen.

Recommended Posts