Aanvraag subsidiepraktijkleren voor 15 september a.s.

De subsidieaanvraag voor het praktijkleren over het schooljaar 2014-2015 moet uiterlijk 15 september om 17:00 uur zijn ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bent u een erkend leerbedrijf en heeft u een van onderstaande leerlingen in dienst, vergeet dan niet tijdig de subsidie aan te vragen. Wij helpen u hier graag bij.

  • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) van het vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
  • Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo.
  • Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.
  • Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst is gesloten tussen die organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt.

Als technologisch ontwerpers in opleiding (toio) bij het 2e deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon uitvoeren, kan de begeleidende partij ook subsidie ontvangen.

Voor het schooljaar 2015-2016 bestaat deze subsidie mogelijkheid ook. Misschien een overweging waard. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,00 per jaar.

Recommended Posts