Belastingrente, hoe werk het?

Per 1 januari 2013 (vanaf belastingaangifte 2012) is de heffingsrente vervangen door de belastingrente. In een eerdere nieuwsbrief is hier al aandacht aan besteedt. Toch vinden wij het belangrijk om u nogmaals te informeren.

Rentepercentage:

Het percentage van de belastingrente is gekoppeld aan de wettelijke rente. Deze rente kan elk half jaar wijzigen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting: wettelijke rente voor niet-handelstransacties: minimaal 4%
Vennootschapsbelasting: wettelijke rente voor handelstransacties: minimaal 8%

Belastingrente betalen:

Indien er een (voorlopige) aanslag wordt opgelegd na 6 maanden volgend op het aangiftejaar (dus na 1 juli wanneer een aangiftejaar gelijk is aan een kalanderjaar) wordt er belastingrente in rekening gebracht. De rente wordt in rekening gebracht vanaf 1 juli t/m de uiterste betaaldatum die op de aanslag staat vermeld. De uiterste betaaldatum is meestal 6 weken na dagtekening van de aanslag.

De Belastingdienst moet de aanslag wel opleggen binnen 2 maanden na een verzoekt tot een voorlopige aanslag of binnen 3 maanden na het indienen van de aangifte (hierover later meer).

Er kan maar op 1 manier belastingrente worden voorkomen. Dat kan alleen wanneer de aangifte voor 1 april wordt ingediend en wanneer de Belastingdienst niet afwijkt van deze aangifte.

Aangifte indienen voor 1 april + 3 maanden = voor 1 juli aanslag Belastingdienst = geen belastingrente
Aangifte indienen na 1 april + 3 maanden = na 1 juli aanslag Belastingdienst = belastingrente 1 juli t/m uiterste betaaldatum

Belastingrente kan deels worden voorkomen door een voorlopige aanslag in te dienen. Het is dan wel van belang dat de voorlopige aanslag wordt ingediend voor 1 mei (volgend op het aangiftejaar). Over het verschil tussen de voorlopige en de definitieve aanslag is wel belastingrente verschuldigd. Een voorlopige aanslag indienen binnen het aangiftejaar kan natuurlijk altijd.

VA indienen voor 1 mei + 2 maanden = voor 1 juli voorlopige aanslag Belastingdienst = geen belastingrente op VA
VA indienen na 1 mei + 2 maanden = na 1 juli voorlopige aanslag Belastingdienst = belastingrente van 1 juli t/m uiterste betaaldatum VA

De voorlopige aanslag krijgt een dus belangrijke rol. Ten eerste om belastingrente (deels) te voorkomen, maar ten tweede om de Belastingdienst te informeren.

Gebroken boekjaar:

Voor de inkomstenbelasting vallen de gebroken boekjaren binnen het aangiftetijdvak van een kalenderjaar. Hiervoor gelden dus bovenstaande termijnen.

Binnen de vennootschapsbelasting kan een boekjaar afwijken van een kalanderjaar. Hier wordt belastingrente in rekening gebracht vanaf 6 maanden na afloop van het boekjaar. Om belastingrente (deels) te voorkomen moet de aangifte binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar worden ingediend of binnen 4 maanden een voorlopige aanslag zijn aangevraagd.

Overschrijden termijn:

Wat gebeurt er wanneer de Belastingdienst de termijn van 2 of 3 maanden overschrijdt? Dan wordt de rente periode beperkt wanneer de aangifte ook wordt gevolgd. Tenzij de aangifte voor 1 april was ingediend, in zo’n situatie is, ook bij het verstrijken van de termijn, geen rente verschuldigd.

Bij een aanslag die volgt op een ingediende aangifte wordt de periode beperkt naar maximaal 19 weken (3 maanden voor het opleggen van de aanslag + 6 weken voor de betaaltermijn). Indien de Belastingdienst afwijkt van de aangifte geldt deze beperking niet!

Let op! Dit geldt alleen voor een aangifte die wordt ingediend in het jaar volgend op het aangiftejaar. Indien de aangifte twee jaar later wordt ingediend geldt de beperking alleen op het tijdvak in het jaar van aangifte. Over jaar 1 is belastingrente verschuldigd over de periode 1 juli t/m 31 december.

Belastingrente ontvangen:

In sommige gevallen betaald de Belastingdienst ook rente. Aangezien uw aangifte in de uitstelregeling zit gaat dit echter niet op.

De hoofdregel is als volgt:

Wanneer een aangifte inkomstenbelasting voor 1 april wordt ingediend en de Belastingdienst er langer dan 3 maanden over doet om een aanslag op te leggen. Daarnaast moet de aanslag worden opgelegd na 1 juli.

Er wordt belastingrente uitbetaald over de periode 1 juli tot 6 weken na de datum van de aanslag. De rentevergoeding ligt gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (minimaal 4%).

Voor de vennootschapsbelasting zijn de termijnen gelijk. Bij een gebroken boekjaar geldt dat er belastingrente wordt ontvangen als de Belastingdienst langer dan 6 maanden na afloop van het boekjaar een aanslag oplegt en dat de aangifte binnen drie maanden na afloop van het boekjaar is ingediend.

Voor meer informatie over belastingrente kunt u contact opnemen met uw contactpersoon en/ of met de heer Christian Metzlar.

Recommended Posts