Mobieltje bij een abonnement en toch investeringsaftrek?

Koop op afbetaling

Onlangs besliste de Hoge Raad, 13.06.2014 (HR:2014:1385), dat een mobiel telefoonabonnement waarbij een ‘gratis’ mobiele telefoon wordt verstrekt, een koop op afbetaling inhoudt en geen krediettransactie of kredietovereenkomst is. Deze civiele uitspraak heeft ook fiscale consequenties.

Mobiele telefoon is bedrijfsmiddel

Aangenomen dat de mobiele telefoon zakelijk wordt gebruikt, is er sprake van een bedrijfsmiddel. Op uw ondernemingsbalans activeert u de contante waarde van de verschuldigde maandtermijnen. Die contante waarde vormt de kostprijs van het mobieltje. Credit boekt u de schuld.

Tip

U kunt nu afschrijven op de geactiveerde kostprijs, bovendien komt aldus het mobieltje ook voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in aanmerking.

Een mobiel telefoonabonnement met een ‘gratis’ mobiele telefoon is een koop op afbetaling. Dit betekent dat u op de geactiveerde kostprijs kunt afschrijven en dat u kleinschaligheids- investeringsaftrek kunt claimen.

Recommended Posts