Rechtspraak: Jagen op kosten van de zaak , prima!

Bij MKB-ondernemers is de grens tussen privé-uitgaven en bedrijfskosten niet altijd scherp te trekken. Hun zakelijke en privé activiteiten lopen in elkaar over, en veel uitgaven hebben een dubbel motief. Daarmee is de basis gelegd voor veel geschillen tussen ondernemers en de Belastingdienst: een uitgave die de ondernemer strikt zakelijk vindt, is voor de inspecteur een schoolvoorbeeld van een privé uitgave. En dan moet de belastingrechter de knoop doorhakken. Soms met verassende resultaten. Jagen op kosten van de zaak is een illustratief voorbeeld.

Kenny Schieten was directeur-grootaandeelhouder van diverse vennootschappen in de horeca. Bij een boekenonderzoek bleek dat een van zijn BV’s de kosten van een Duits jachtpachtrecht ten laste van de winst had gebracht. Kenny verdedigde die kostenpost met verve: de jacht was voor hem geen hobby, maar onderdeel van zijn bedrijfsvoering, om nieuwe klanten te werven en relaties te onderhouden. En het geschoten wild werd in een van zijn restaurants geserveerd. De inspecteur dacht daar anders over. Volgens hem was er sprake van een onzakelijke uitgave, die de BV enkel had gedaan om haar aandeelhouder te gerieven. Hij corrigeerde de kostenpost, constateerde een uitdeling van winst en legde een navorderingsaanslag met 25% boete op.

In de daarop volgende procedure vond Rechtbank Zeeland –West-Brabant dat er wel degelijk sprake was van een zakelijke kostenpost. Kenny Schieten had volgens de Rechtbank voldoende aannemelijk gemaakt dat hij het jachtpachtrecht voor zakelijke doeleinden had gebruikt. De Rechtbank vond daarbij ook van belang dat Schieten in Nederland een eigen jachtlocatie bezat waarvan hij de kosten in privé betaalde.

De inspecteur ging tegen de uitspraak in hoger beroep bij Hof Den Bosch. Zonder succes, het Hof bevestigde de uitspraak van de Rechtbank. Het Hof vond de uitgave voor het jachtpachtrecht zakelijk omdat belanghebbende duidelijk had aangetoond dat zijn ondernemingen profijt hadden gehad van de buitenlandse jachtactiviteiten. Dat het geschoten wild in het restaurant van één van belanghebbende’s vennootschappen werd geserveerd vond het Hof van minder belang. Het Hof vernietigde de navorderingsaanslag met boete.

Commentaar
Deze uitspraak illustreert overduidelijk dat een omstreden kostenpost met een goede zakelijke onderbouwing kan worden gesauveerd. Dat maakt het tot een inspirerende uitspraak.

Recommended Posts