Staatssecretaris wil VAR afschaffen per 1 januari 2016

De staatssecretaris van Financiën houdt vast aan zijn voorstel om de VAR per 1 januari 2016 te vervangen door het systeem van (model)overeenkomsten, omdat de huidige VAR-systematiek slecht kan worden gehandhaafd. Op 1 januari 2016 loopt de geldigheidsduur van de bestaande VAR’s af en in een verlenging daarvan is niet voorzien. Als de wet niet per 1 januari 2016 in werking kan treden, ontstaat er onzekerheid over de status van de reeds afgegeven VAR’s, de noodzakelijke verlenging daarvan en de afgifte van nieuwe VAR’s.

Bij het beoordelen van een (voorbeeld)overeenkomst toetst de Belastingdienst of er sprake is van een echte dienstbetrekking of van één van de andere fictieve dienstbetrekkingen dan die van gelijkgestelden en thuiswerkers. Als er niet wordt voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden, kan de Belastingdienst het oordeel geven dat er geen afdracht van loonheffingen hoeft plaats te vinden en geen sprake is van ondernemerschap.

Recommended Posts