Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren is per 1 januari 2014 ingevoerd als vervanging voor de afdrachtvermindering onderwijs. De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor de volgende doelgroepen:
• leerlingen die een leertraject volgen in het vmbo;
• deelnemers in het mbo met een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
• studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek of landbouw en natuurlijke omgeving, bestaande uit een combinatie van leren en werken;
• promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben met een universiteit of een onderzoeksinstituut van KNAW of NWO
• werknemers die een promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.

De subsidieregeling biedt werkgevers een bijdrage van maximaal € 2.700 per volledige praktijk- of leerwerkplaats. In de eerste aanvraagronde – van 2 juni tot 15 september 2014 – zijn er 92.677 aanvragen ingediend. De nieuwe aanvraagronde start op 2 juni, en loopt tot 15 september 2015, 17.00 uur. Vergeet u niet uw subsidieaanvraag snel – en op tijd – in te dienen? Neem contact op uw salarisadministrateur.

TenderNed bespaart niet alleen tijd en geld. Het geeft ondernemingen op één plek ook inzicht in alle overheidsopdrachten. Ondernemers kunnen zich inschrijven en zich aanmelden voor bijvoorbeeld de overheidsopdrachten in de kop van Noord Holland. Automatisch verschijnen de opdrachten in uw e-mail waar ondernemingen op kunnen aanbesteden.

Recommended Posts