Tijdelijke arbeidsovereenkomst niet stilzwijgend verlengen!

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een medewerker moet uiterlijk 1 maand voor het einde schriftelijk worden beëindigd of verlengd. Als dit niet of te laat gedaan wordt heeft een werknemer recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding is het bruto dagloon voor iedere dag dat te laat is aangezegd met een maximum van een maandsalaris. Let op: de vergoeding moet dus ook betaald worden als de werknemer in dienst blijft. Alle soorten tijdelijke contracten van 6 maanden of langer vallen onder deze maatregel, ook oproepcontracten of ‘min-max’ contracten.

Het is mogelijk om het opzeggen te regelen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, door een aanzegbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Wil je meer weten: vraag het uw salarisadministrateur.

Recommended Posts