Vervanging asbestdaken en zonnepanelen

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Mocht u nog asbest op uw daken hebben liggen dan raden wij u aan om samen met ons een financieel plan te maken voor de sanering van asbest op uw bedrijf.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van de MIA/ VAMIL regeling voor de vervanging van asbest dak in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, waardoor u mogelijk minder belasting verschuldigd bent. De kosten voor het vervangen van dak, gevels en goten vallen onder de regeling. De afvoer- en stortkosten vallen niet onder de regeling. Afhankelijk van het onderdeel geldt een maximumbedrag per vierkante of strekkende meter.

Een mogelijkheid in de huidige MIA/ VAMIL regeling is om van één gebouw het asbest te verwijderen en vervolgens op meerdere gebouwen op dezelfde locatie zonnepanelen te plaatsen. Over het investeringsbedrag in zonnepanelen kunt u Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen. Alleen het piekvermogen boven 25 kW komt in aanmerking voor EIA. Daarnaast geldt voor EIA de voorwaarde dat u een aansluiting heeft van maximaal 3x 80 A. Indien u investeert in de verwijdering van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen mag u daarnaast VAMIL aanvragen over het investeringsbedrag in de zonnepanelen. Als u zonnepanelen koopt zonder dat u asbest verwijdert dan kunt u geen VAMIL aanvragen. Ook is het mogelijk om van een schuur asbest te verwijderen en vervolgens op een andere schuur op dezelfde locatie zonnepanelen te plaatsen, wanneer u dat bijvoorbeeld beter uitkomt vanwege de ligging ten opzichte van de zon.

Recommended Posts