Vijf tot zes miljoen belastingplichtigen moeten betalen of krijgen minder terug van de Belastingdienst

Vijf tot zes miljoen belastingplichtigen moeten betalen of krijgen minder terug van de Belastingdienst.

Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Eric Wiebes (VVD). De brief kwam naar aanleiding van vragen die Tweede Kamerleden stelden over het Belastingplan 2015. De Tweede Kamer debatteert volgende week maandag over het voornemen.

Heffingskortingen
Het kabinet besloot eerder de heffingskortingen in 2014 af te bouwen. De afbouw is ingegaan op 1 januari 2014 als gevolg van nivellering. Omdat de afbouw nog niet goed is verwerkt in de loonheffingstabellen en computerprogramma’s van de overheid, wordt momenteel door velen te weinig belasting betaald. Deze personen kunnen dus een naheffing verwachten.

Op de hoogte
Het lijkt erop dat de belastingbetaler hiervan nog niet goed op de hoogte is. Wiebes zegt in zijn brief dat er besloten is ‘de komende tijd extra uitleg te geven aan de groep belastingplichtigen die mogelijk wordt geconfronteerd met een hogere aanslag’. Deze voorlichting komt zodat de belastingbetaler zich hierop kan voorbereiden.

Recommended Posts