Werktijdverkorting door Russische boycot

Kampt uw bv met de gevolgen van de Russische boycot voor goederen uit de Europese Unie en heeft u daarom minder werk voor uw werknemers? Dan kunt u gebruikmaken van de werktijdverkorting. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. De handelsrelaties tussen de Europese Unie en Rusland zijn bekoeld en er zijn over en weer economische sancties uitgevaardigd. Doet uw onderneming veel zaken met Rusland, dan ondervindt u hiervan ongetwijfeld de gevolgen. Toch wilt u liever niet noodgedwongen werknemers ontslaan omdat u door de boycot minder werk voor ze heeft.

Aanvragen bij ministerie van SZW

Om de schade te beperken heeft het kabinet de regeling werktijdverkorting opengesteld voor ondernemingen die last hebben van de boycot. Om gebruik te kunnen maken van de regeling, moet er sprake zijn van een werkvermindering van tenminste 20% per week voor een periode van minimaal twee en maximaal 24 weken. U kunt dan voor de betreffende werknemers een WW-uitkering krijgen voor de niet-gewerkte uren vanaf de datum waarop u het aanvraagformulier (Word) heeft ingediend bij het ministerie van SZW.

Recommended Posts