Wetsvoorstel doorwerken na AOW-leeftijd aangenomen in Eerste Kamer

Op 29 september jl. is het wetsvoorstel ‘Doorwerken na AOW-leeftijd’ aangenomen in de Eerste Kamer. Het betreffende wetsvoorstel voorziet in maatregelen die bevorderen dat AOW’ers langer kunnen doorwerken.

Zo wordt het per 1 januari 2016 mogelijk om 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met AOW’ers aan te gaan gedurende een periode van 48 maanden.
De opzegtermijn wordt 1 maand en het is voor werkgevers mogelijk om de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter op te zeggen.
De loondoorbetalingsplicht voor werkgevers bij ziekte van AOW’ers gaat van 104 naar 13 weken. Heeft een werkgever op 31 december 2015 een zieke AOW’er in dienst, dan hoeft hij maximaal tot 1 september 2016 het loon bij ziekte door te betalen.
Voor zover de periode van 104 weken niet eerder verstreken is.

Recommended Posts