13 tips voor het realiseren van de maximale waarde van de onderneming

1. wat is verkoopklaar maken en wat is het nut ervan?;
2. het sturen op waardebepalende factoren (value drivers);
3. optimalisering van de juridische, (administratief-)organisatorische en fiscale structuur van de onderneming;
4. optimalisering van balans en winst- en verliesrekening;
5. goede vastlegging van zaken en afspraken (contracten);
6. (on)afhankelijkheid van de ondernemer;
7. het up to date houden van de onderneming, waaronder de administratie;
8. de exit strategie;
9. de voorbereiding van het verkoopproces;
10. de financierbaarheid van de beoogde transactie;
11. de timing van het verkoopproces;
12. dertien tips.

Ons kantoor heeft de ervaring en expertise om u in dit proces te begeleiden.

Recommended Posts