Aanlevering SBR aan bank/KvK: klikkerdeklik of ….?

Aanlevering SBR Bank
De digitale Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) wordt de norm voor het aanleveren van financiële gegevens voor ondernemers aan de banken. Aangeleverde rapportage vormen zijn ‘jaarrekeningen’ maar ook kredietaanvragen. De bank moedigt ondernemers en accountants aan om in 2016 al over te stappen op SBR. Ons kantoor is er klaar voor. Maar: naast dat de SBR rapportage o.a. veel standaard gegevens uit de jaarrekening bevat worden er ook extra bedrijfseconomische gegevens gevraagd (VB: winkeloppervlakte, WOZ, MVA specificaties). Tot hoever deze ontwikkelingen zullen gaan moet de toekomst nog uitwijzen.

 

Vanwege de bewerkelijke handmatige verwerking rekent o.a. ABN Amro per 1 januari 2017 250 euro behandelingskosten voor ondernemers die financiële gegevens op een andere manier dan SBR aanleveren. De aanlevering via SBR is uiteraard gratis.

Aanlevering SBR KvK
Kleine rechtspersonen zullen hun jaarrekeningen digitaal moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel. De deponering vindt middels ons kantoor plaats via SBR en geldt verplicht voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. De mogelijkheid om de jaarrekening ook via de post aan te bieden, komt definitief te vervallen. In tegenstelling tot de SBR bankenrapportage vraagt de KVK niet meer data op. Er is zelfs de mogelijkheid ontstaan (vanuit de EU) om minder informatie te publiceren (micro). Wij houden waar mogelijk het minimum als standaard aan.

 

Ons kantoor kan de aanlevering  van toekomstig gevraagde SBR rapportages voor uw onderneming verzorgen.

Recommended Posts