Banken akkoord met compensatieregeling rentederivaten MKB-ondernemers

MKB-ondernemers krijgen compensatie voor de schade die zij hebben geleden door rentederivaten, nu de grote banken hebben ingestemd met een compensatieregeling. De regeling komt van de onafhankelijke Derivatencommissie van deskundigen, die belast was met opstellen van een herstelkader voor alle rentederivatencontracten van MKB-ondernemers. Een MKB-ondernemer krijgt maximaal € 100.000 vergoed; de vergoeding is ongeveer 20% van de rente die de ondernemer per saldo heeft betaald en naar verwachting nog zal betalen. Ook worden de onverwachte verhogingen van renteopslagen vergoed aan ondernemers met financieringsovereenkomsten met een renteswap.

Recommended Posts