BTW op oninbare vorderingen gemakkelijker terug te halen

Vanaf 1 januari 2017 hoeft geen apart verzoek meer te worden gedaan voor de teruggaaf van btw op oninbare vorderingen. Voorgesteld wordt dat de afgedragen btw die 1 jaar na de opeisbaarheid niet is betaald door de afnemer, in mindering mag worden gebracht in de reguliere btw-aangifte. De afnemer moet de afgetrokken – maar niet betaalde – btw na een jaar corrigeren. Krijgt uw cliënt de vordering na een jaar toch betaald, dan wordt hij/zij de btw weer verschuldigd. Voor bestaande vorderingen begint op 1 januari 2017 de 1-jaarstermijn te lopen.

Recommended Posts