De VAR tot en de DBA vanaf 1 mei 2016

In deze tijd van flexibilisering willen opdrachtgevers en intermediairs zekerheid over de arbeidsrelatie van de ZZP-er die zij inhuren. De Belastingdienst biedt al jaren de mogelijkheid voor het afgeven van een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR), waardoor op basis van door de ZZP-er aangeleverde informatie wordt bepaald of er sprake is van een dienstverband en zo ja, met wie. Voor veel ZZP-ers en opdrachtgevers was de VAR een uitkomst om aan te tonen dat er geen of wel sprake is van een dienstverband.

De VAR zal per 1 mei 2016 worden vervangen door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Middels een schrijven (met dagtekening 5 april j.l) zijn vele zelfstandigen hier door de Belastingdienst reeds over geïnformeerd.

Deze wet beoogt vooraf duidelijkheid te verstrekken voor alle betrokken partijen middels een modelovereenkomst. Om uit te sluiten dat er een dienstverband is moeten ZZP-ers en opdrachtgevers een modelovereenkomst uitwerken. Zolang u en uw opdrachtgever werken volgens 1 van de modelovereenkomsten, die u op de website van de Belastingdiensten kunt downloaden, weet uw opdrachtgever zeker dat er geen sprake is van loondienst en hij geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Daarom is het handig om zo’n overeenkomst te gebruiken, maar het is niet in alle gevallen verplicht.

Van belang is dat er dan ook conform deze modelovereenkomst in de praktijk wordt gewerkt anders verliest het bij een controle haar waarde. Regelmatig publiceert de Belastingdienst op haar site nieuwe modelovereenkomsten.

U hoeft een algemene modelovereenkomst van de website van de Belastingdienst niet eerst aan de Belastingdienst voor te leggen. Wanneer u echter een eigen modelovereenkomst opmaakt (eventueel op basis van een model van de Belastingdienst) maar hier relevante wijzigingen in aanbrengt zal deze overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst moeten worden voorgelegd. De in het geel gearceerde stukken in de modelovereenkomst zijn echter verplicht!

Leg vervolgens vast met welke modelovereenkomst u en uw opdrachtgever gaan werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.

Een modelovereenkomst is niet verplicht. En in veel situaties tussen opdrachtgever en u als ZZPér ook niet relevant. Iedere situatie/ZZPer is uniek. Treedt in overleg met uw relatiebeheerder of het bij u verstandig is om modelovereenkomsten af te sluiten.

Er is een overgangsperiode tot 1 mei 2017. Onze verwachting is dat er nog met enige regelmaat wijzigingen gaan optreden in de modelovereenkomsten dan wel de hele regeling.

TIP: op de website van de belastingdienst is veel informatie te vinden. Onder andere veel gestelde vragen. Voor de ZZPérs en opdrachtgevers onder u , wel zo handig om even door te nemen.

Ook kunt u 2 seminars online bekijken.

Webinar voor opdrachtgevers:
https://www.youtube.com/watch?v=QdHEHoXEkfA&feature=youtu.be

 

Webinar voor ZZP’ers:
https://www.youtube.com/watch?v=aENRvdDCz1M&feature=youtu.be

Recommended Posts