DGA-pensioen; konijn uit de hoge hoed van Wiebes

Het gaat dan toch gebeuren: het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als het aan de staatssecretaris ligt met ingang van 1 januari 2017. Opmerkelijk genoeg staat de staatssecretaris in zijn brief van 1 juli jl. toch een periode van drie jaar toe, waarbinnen de DGA de mogelijkheid krijgt om af te kopen. Bij afkoop in 2017 geldt een korting op de grondslag van 34,5%, in 2018 25% en in 2019 nog 19,5%. Wordt niet afgekocht, dan vindt er een overstap plaats naar een spaarvariant. Stemt de partner van de DGA niet in met de afkoop of met de overstap naar de spaarvariant? Dan worden in de visie van de staatssecretaris de eigenbeheeraanspraken bevroren.

Commentaar
De staatssecretaris heeft haast. Deze haast wordt waarschijnlijk ingegeven door de verwachte opbrengst; € 3 miljard, waarvan € 2 miljard mag worden gebruikt voor de begroting van het verkiezingsjaar 2017! Het totale bedrag aan eigenbeheervoorzieningen in Nederland wordt geschat op € 45 miljard. Om aan de door de staatssecretaris gewenste opbrengst te komen, moet circa 19,5% van de DGA’s zijn/haar pensioen afkopen. Overigens geldt bij deze afkoop de voorziening van ultimo 2015 als uitgangspunt.

Recommended Posts