Generiek uitstel aanslag inkomstenbelasting/ZVW 2014

Wellicht heeft u in de afgelopen periode een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin zij kenbaar maken dat u 4 maanden extra tijd heeft om de (voorlopige) aanslag 2014 te betalen. Dit uitstel wordt automatisch verleend indien de dagtekening van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2014 en/ of (voorlopige) aanslag inkomensafhankelijke bijdrage 2014 wordt opgelegd na 30 april 2015, maar voor 1 juli 2016.

Stel dat u een voorlopige aanslag ontvangt van € 5.000 met datum 17 november. Op de aanslag staat als uiterste betaaldatum 29 december. Hiervoor krijgt u dus automatisch extra uitstel tot 29 april 2016. Dit uitstel wordt via een brief aan u kenbaar gemaakt.

Over deze 4 maanden uitstel is geen invorderingsrente verschuldigd. Tenzij u de aanslag voldoet na de datum die in de brief staat vermeld (in het voorbeeld 29 april 2016). Indien u de termijn van de extra uitstel overschrijd is er over de hele periode (in het voorbeeld vanaf 29 december) invorderingsrente verschuldigd.

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat een betaling na 31 december 2015 wellicht invloed kan hebben op uw aangifte inkomstenbelasting 2016. Indien u belasting bent verschuldigd over uw (spaar)vermogen wordt dit bedrag nog in de heffing betrokken. In het voorbeeld zou het vermogen per 31 december 2015 € 5.000 hoger zijn wanneer er gebruik gemaakt wordt van het uitstel. Over dit vermogen is in de aangifte inkomstenbelasting 2016 € 60 belasting verschuldigd (€ 5.000 x 1,2%).

Betalen voor 31 december 2015 kan daarom aantrekkelijk(er) zijn.

Recommended Posts