Hybride-auto’s en bijtellingsperikelen

Vorig jaar heeft staatssecretaris Wiebes de Autobrief 2 gepresenteerd met een voorstel voor de bijtellingscategorieën voor de aankomende jaren. Het doel was om in 2019 nog maar twee percentages te hanteren; 4% voor 100% elektrische auto’s met geen uitstoot en 22% bijtelling voor alle overige auto’s die minimaal 1 gram CO2 uitstoot hebben.

In 2016 zijn er vier bijtellingscategorieën:
0 gram CO2 uitstoot : 4%
1 – 50 gram CO2 uitstoot : 15%
51-106 gram CO2 uitstoot : 21%
Meer dan 106 gram CO2 uitstoot : 25%.

In 2017 zouden nog slechts drie bijtellingscategorieën gehanteerd worden: 4%, 17% en 22%, in 2018 moest dit respectievelijk 4%, 19% en 22% worden om uiteindelijk in 2019 over te gaan naar twee bijtellingscategorieën:
0 gram CO2 uitstoot : 4%
Meer dan 1 gram CO2 uitstoot : 22%

Het bijtellingspercentage voor zeer zuinige auto’s (plug-in hybrides) zou dus langzaam jaarlijks opschuiven naar 22%. Het voorstel van staatsecretaris Wiebes in Autobrief 2 is echter iets gewijzigd aangenomen. De fiscale stimulering van de hybride auto wordt niet meer stapsgewijs afgebouwd. Per 1 januari 2017 wordt het bijtellingspercentage in een keer verhoogd naar 22%, zijnde het hoogste bijtellingspercentage. Dit percentage gaat helaas weer niet gelden voor de auto’s van de zaak met een bijtellingspercentage van 25% die al vóór 1 januari 2017 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wel blijft de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor de hybride auto’s in 2019 en 2020 de helft bedragen van het reguliere tarief. De voorgenomen verhoging naar een driekwartarief gaat dan dus niet door. Dit staat in een amendement bij het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief II, dat de Tweede Kamer heeft aangenomen. Om de ex-lease plug-in hybride auto’s aantrekkelijk te blijven houden voor de tweedehands markt heeft de overheid besloten om het halftarief ook voor 2019 en 2020 te laten gelden.

Verkooppiek
Verwachting is daarom weer een enorme verkoop/registratiepiek in december 2016 voor alle Plug-In hybride auto’s. Waarschijnlijk kun je het eerste half jaar van 2017 nog steeds genieten van in 2016 geregistreerde plug-in hybride auto’s. Veel importeurs, autobedrijven en leasemaatschappijen zullen nog eind 2016 plug-in hybride auto’s registreren, om dit bijtellingsvoordeel ook nog in 2017 door te geven aan hun klanten.

Recommended Posts