Ik ontvang steeds meer digitale facturen, en nu?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

  1. het grootboek
  2. de debiteuren- en crediteurenadministratie
  3. de voorraadadministratie
  4. de in- en verkoopadministratie
  5. de loonadministratie

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Na deze termijn vraagt de belasting deze gegevens niet meer bij u op.

Uitzondering
In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s , bestanden en digitale facturen. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s , bestanden en facturen bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht.

Steeds meer cliënten slaan hun gehele boekhouding en alle verzonden en ontvangen facturen digitaal op. De aanlevering aan ons kantoor voor verwerking van de administratie, Jaarrekening en belastingaangiften kan dan eenvoudig plaatsvinden door het versturen van een ‘Zip File’ bijvoorbeeld via WeTransfer of een CloudDrive.

Recommended Posts