ANBI’s: Dit najaar extra (boeken)onderzoeken

Organisaties met een ANBI-status of een recent vervallen ANBI-status kunnen binnenkort een (boeken)onderzoek verwachten van de Belastingdienst. Het segment MKB van de Belastingdienst doet namelijk dit najaar extra (boeken)onderzoeken. Dat staat in de zestiende halfjaarrapportage van de Belastingdienst. De organisaties worden naar willekeur onderzocht, waarbij de omvang van het financiële belang voorop staat. De controle richt zich op de ANBI-status en het voldoen aan de informatieplicht, maar ook op andere aspecten zoals de bestaans- en ontstaansoorzaak van de ANBI, de relatieve omvang, de financiële, fiscale en sociale impact en de verschijningsvorm.

Recommended Posts