Kunt u nog een zzp’er inhuren?

Nu de VAR niet meer bestaat, vragen veel ondernemers zich af of zij nog wel een zzp’er kunnen inhuren voor bijvoorbeeld de vervanging van een zieke werknemer. Wat is nu de stand van zaken?

Inhuur nog mogelijk?
Het kan nog steeds. Het blijft ook onder de nieuwe wet mogelijk om een zzp’er in te huren ter vervanging van een zieke werknemer zonder dat de zzp’er direct in loondienst komt. De fiscus kijkt voor de loonheffingen naar alle feiten, voorwaarden en omstandigheden waaronder wordt gewerkt. Dit betekent dat ook de vervanger van een ‘gewone’ werknemer een zzp’er mag zijn. Maar als de feiten, voorwaarden en omstandigheden voor de zzp’er gelijk zijn aan die van de eigen werknemer, is er sprake van een dienstverband.

Waar kijkt de fiscus naar?
Hoe toetst de fiscus de relatie tussen u en de zzp’er? De fiscus toetst allereerst of de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst aanwezig zijn:

  1. Is er sprake van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Tip. Behandel de opdrachtnemer niet als een ondergeschikte en laat hem zelfstandig zijn werk inplannen en verrichten.
  2. Is er een persoonlijke verplichting om de werkzaamheden te verrichten? Tip. Als de zzp’er zich vrij en willekeurig mag laten vervangen, is er geen persoonlijke verplichting.
  3. Wordt er loon betaald?

Tevens kijkt de fiscus bijv. naar het volgende:

  • Tevens kijkt de fiscus bijv. naar het volgende:
  • Gebruikt de zzp’er eigen gereedschap, materialen, etc?
  • Handelt de zzp’er zelf klachten af?

Twijfel? Als u er zeker van wilt zijn dat er geen sprake is van een dienstverband en u geen loonheffingen hoeft af te dragen voor een zzp’er, is het raadzaam gebruik te maken van een goedgekeurde modelovereenkomst. U heeft twee mogelijkheden:

  • u gebruikt een modelovereenkomst van de fiscus (die u op onderdelen mag aanpassen);
  • u legt uw eigen overeenkomst voor aan de fiscus ter goedkeuring (duurt circa zes weken).

Tip. U hoeft niet voor iedere opdracht een nieuwe overeenkomst te maken. U kunt voor verschillende opdrachten dezelfde overeenkomst gebruiken.

 

Gewenningsperiode

Voorlichting. Tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017 krijgt u de tijd om te bepalen of het nodig is om gebruik te maken van een modelovereenkomst als u gaat werken met een zzp’er. Tot 1 mei 2017 geeft de fiscus voorlichting en helpt hij bij de invoering van de nieuwe werkwijze.

Inspanningsverplichting. Voor opdrachtgevers en zzp’ers  geldt in deze overgangsperiode een inspanningsverplichting. U moet met de zzp’er actief bezig zijn de werkrelatie zodanig vorm te geven, dat er geen sprake is van loondienst. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

Doen wat u afspreekt. Het is belangrijk te werken zoals is omschreven in de goedgekeurde overeenkomst. Als u niet werkt volgens de overeenkomst, kan alsnog loonheffing worden nageheven. De loonbelasting en premies volksverzekeringen kunt u dan verhalen op de zzp’er maar de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage niet.

Neemt u bij twijfel en onzekerheid contact op met uw relatiebeheerder van ons kantoor. Samen kunnen wij toetsen of er nu wel of geen risico bestaat op een loondienst verband.

Recommended Posts