Micro – B.V.’s

De jaarrekening van een B.V. onderneming die valt onder de regels van een micro onderneming mag wettelijk korter worden opgesteld met minder toelichtingen, daarnaast hoeft er minder informatie gegeven te worden in het publicatieverslag voor de Kamer van Koophandel. Indien uw jaarrekening naar de bank of een andere financier gaat dan gaat de verkorting niet op. Banken hebben al te kennen gegeven niet akkoord te gaan met een verkorte jaarrekening. Voor de aangifte vennootschapsbelasting wordt ook geen vereenvoudiging doorgevoerd. In een hoop situaties biedt de micro regeling dus geen significante voordelen.

Bij het samenstellen van boekjaar 2015/2016 zal uw relatiebeheerder doornemen of een micro jaarrekening tot de mogelijkheden behoort , alsmede of het wenselijk is voor de gebruikers van de jaarrekening. Het grootste voordeel wat ten alle tijden kan worden toegepast is het beknopter publiceren.

Sinds 1 april jl. kunnen micro-ondernemingen hun jaarrekening digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vanaf het boekjaar 2015/2016 zijn micro-ondernemingen daar ook toe verplicht. Dit verzorgen wij voor u middels SBR.

Wanneer is er sprake van een ‘micro onderneming’ volgens de wet:
Een micro-onderneming is (2: 395a lid 1 en 2 BW) een rechtspersoon die op twee opeenvolgende jaarlijkse balansdata, zonder onderbreking, (op basis van geconsolideerde cijfers) heeft voldaan aan minimaal twee van de volgende drie vereisten:

  • de waarde van de activa volgens de balans, gewaardeerd op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, bedraagt niet meer dan € 350.000;
  • de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000;
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan tien.

Recommended Posts