Op kosten van de zaak uit eten

Zakelijke kosten zijn voor uw BV fiscaal aftrekbaar. Wat heeft de rechter onlangs beslist over de zakelijkheid van etentjes buiten de deur? Wat speelde er?

Verkoopkosten. Dat ook adviseurs fouten maken op fiscaal gebied, blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16.03.2017 (GHSHE:2017:79) . In deze zaak gaat het om de administratie van een administratie- en belastingadviesbureau zelf. Tijdens een boekenonderzoek valt op dat er een grote post verkoopkosten in de winst- en verliesrekening is opgenomen. Deze bedroeg namelijk bijna € 14.000,-. Nader onderzoek wijst uit dat deze verkoopkosten geheel bestaan uit etentjes in restaurants van cliënten.

Slechts deels aftrekbaar. De inspecteur vindt € 14.000,- wat al te gortig. Mede omdat de adviseur geen enkel inzicht geeft in het zakelijke karakter van deze uitgaven. Als gevolg daarvan stelt de inspecteur voor om slechts 25% van deze uitgaven als zakelijk aan te merken. Het andere deel (75%) wordt zodoende als privé-uitgave aangemerkt en mag niet in de winstberekening van de onderneming worden meegenomen.

Onderbouwing te mager. Uiteindelijk komt de zaak voor het hof. Het is aan de adviseur om de zakelijkheid van deze uitgaven aan te tonen. Dit probeert hij door te stellen dat hij regelmatig bij zijn cliënten gaat eten. Dit combineert hij dan met het uitwisselen van stukken met de cliënten. Ook nieuwe cliënten zouden tijdens deze etentjes geworven zijn. Een concrete onderbouwing hiervan ontbreekt echter. Het hof oordeelt dat dit te mager is en stelt de inspecteur in het gelijk. De kosten mogen maar voor 25% als zakelijk worden opgevoerd. Let op. Vervolgens geldt hiervoor natuurlijk ook nog de aftrekbeperking voor gemengde kosten. Gevolg is dat (in 2017) slechts 73,5% van die 25% daadwerkelijk als bedrijfskosten aftrekbaar zijn voor een BV.

Vastleggen. Wat kunt u leren van deze uitspraak? Het is belangrijk om goed vast te leggen met wie en waarvoor u dineert. Schrijf achterop de bon uw tafelgenoten en hun zakelijke connectie met u. Dit zorgt ervoor dat u achteraf duidelijk kunt aantonen dat de gemaakte kosten zakelijk zijn en niet als privé-uitgaven hoeven te worden aangemerkt.

Toon de zakelijkheid van restaurantbezoeken aan door de bonnen te bewaren en goed vast te leggen met wie en met welk zakelijk doel u heeft gegeten.

Recommended Posts