U kunt de belasting niet betalen? Meldt betalingsonmacht!

Als uw BV in betalingsproblemen komt, dan is het verstandig tijdig een melding van betalingsonmacht in te dienen bij de fiscus.

Belang: Het tijdig melden van betalingsonmacht is van groot belang voor een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. Bij een tijdige melding zal de fiscus namelijk moeten aantonen dat het aan uw onbehoorlijk bestuur te wijten is dat de verschuldigde belasting niet op tijd is betaald. Dit blijkt in de praktijk vaak lastig te bewijzen. Tijdig is een melding als deze uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting hoorde te zijn betaald, is gedaan.

Overleg met uw contactpersoon van ons kantoor.

Recommended Posts