Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

De inhoud van dit wetsvoorstel komt overeen met wat eerder al bekend is gemaakt. Het pensioen in eigen beheer wordt met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft. De DGA krijgt wel drie jaar de gelegenheid om zijn/haar pensioen af te kopen. Bij afkoop in 2017 geldt een korting op de grondslag (de fiscale waarde van het opgebouwde pensioen) van 34,5%. In 2018 is de korting 25% en in 2019 19,5%. Wordt niet afgekocht, dan kan de DGA overstappen op een spaarvariant. Daarbij worden pensioenrechten tegen de fiscale waarde omgezet in een spaarreserve in eigen beheer. Na de omzetting kan de DGA geen pensioen meer opbouwen. De reserve groeit dan alleen nog aan door rentebijschrijving.

Recommended Posts